Rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit

Rokovanie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (24. 4. 2018)

Záznam zo 6. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (ďalej len „výbor“) konaného dňa 24. apríla 2018 Prítomní: Ing. Mária Machová, PhD. - predsedníčka výboru, Najvyšší kontrolný...

Rokovanie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (24. 3. 2017)

Informácia z 5. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (24. 3. 2017) Rokovania výboru sa zúčastnili  členovia výboru: Ing. Mária Machová, Ing. Vladimír Urmanič...

Rokovanie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (10. 1. 2017)

Informácia zo 4. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (10. 1. 2017) Rokovania výboru sa zúčastnili  členovia výboru: Ing. Mária Machová, Ing.. Zuzana Bátovská, Ing....

Rokovanie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (22. 2. 2016)

Záznam z 1. rokovania Výboru pre vnútorný audit a vládny audit z 22. 2. 2016 Na prvom zasadnutí (22. februára 2016) Výboru pre vnútorný a vládny audit (ďalej „Výbor“) sa zúčastnili všetci...

Rokovanie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (25. 10. 2016)

Záznam 3. rokovania V ýboru pre vnútorný audit a vládny audit z 25. októbra 2016 Pr ítomní: Ing. Mária Machová, PhD. - predseda výboru, Najvyšší kontrolný úrad SR Ing. Vladimír...

Rokovanie Výboru pre vnútorný audit a vládny audit (19. 5. 2016)

Záznam z 2. rokovania V ýboru pre vnútorný audit a vládny audit z 19. mája 2016 Pr ítomní: Ing. Mária Machová, PhD. - predseda výboru, Najvyšší kontrolný úrad SR Ing. Bátovská...

Hodnotenie správ o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2015

Hodnotenie správ o vykonaných vnútorných auditoch za rok 2015 V zmysle zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých...