Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2017/1140
Názov:
Verejná osobná doprava v krajských mestách
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovať predbežnú štúdiu ku kontrole výkonnosti verejnej osobnej dopravy v krajských mestách.
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť