Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-023/2019/1062
Názov:
Udržateľnosť mestského životného prostredia v Slovenskej republike – analytická správa
Účel kontrolnej akcie:
Vypracovanie analytickej správy v oblastiach znečisťovania ovzdušia z dopravy, tvorby a údržby zelen
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť