Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-015/2014/1030
Názov:
Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia vybraných rozpočtových a príspevkových organizácií v rezorte Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať správnosť zostavenia účtovných a finančných výkazov hospodárenia za rok 2013.
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky

IČO
42137292
Sídlo
Hanulova 5/C, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
09.09.2014 - 12.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

IČO
00151882
Sídlo
Lamačská cesta 8/A, 81104 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
25.05.2014 - 14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

IUVENTA

IČO
00157660
Sídlo
Karloveská 64, 84258 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
15.09.2014 - 13.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Národný ústav celoživotného vzdelávania

IČO
00699438
Sídlo
Karloveská 64, 84002 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
25.05.2014 - 10.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

IČO
00681385
Sídlo
Cyprichova 42, 83105 Bratislava-Rača
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
17.09.2014 - 26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Ústav informácií a prognóz školstva

IČO
00039691
Sídlo
Staré Grunty 52, 84244 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
25.05.2014 - 14.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Štátny inštitút odborného vzdelávania

IČO
17314852
Sídlo
Bellova 54/a, 83007 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
21.09.2014 - 09.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Štátny pedagogický ústav

IČO
30807506
Sídlo
Pluhová 8, 83000 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2013
Termín kontroly
22.05.2014 - 13.08.2014
Stav kontroly
Ukončená
Späť