Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-076/2008/0005
Názov:
Kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Gymnázium

IČO
00161110
Sídlo
Konštantínova 2, 08065 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
28.04.2008 - 11.05.2008
Stav kontroly
Ukončená

Stredná priemyselná škola stavebná

IČO
00161837
Sídlo
Plzenská 10, 08063 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
28.04.2008 - 11.05.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť