Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-075/2008/0005
Názov:
Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vybraných činností pri výkone samosprávy obce
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Kremnica

IČO
00320781
Sídlo
Štefánikovo námestie 1/1, 96701 Kremnica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.09.2008 - 05.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť