Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-083/2008/0002
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Krajský pozemkový úrad Prešov

IČO
37937898
Sídlo
Masarykova 10, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.08.2008 - 23.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť