Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-082/2008/0002
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Krajský stavebný úrad v Trenčíne

IČO
37916360
Sídlo
Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.08.2008 - 30.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť