Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-081/2008/0001
Názov:
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom subjektov územnej samosprávy
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Obec Ťapešovo

IČO
00314919
Sídlo
Ťapešovo 117, 02951 Ťapešovo
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
28.07.2008 - 11.09.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť