Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-010/2009/0006
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia návrhu záverečného účtu rozpočtovej kapitoly Kancelária Ústavného súdu
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky

IČO
31947000
Sídlo
Hlavná 110, 04265 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.03.2009 - 28.04.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť