Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-007/2009/0007
Názov:
Kontrola vybraných národných projektov realizovaných v rámci SOP Ľudské zdroje financovaných MŠ SR ako sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre SOP Ľudské zdroje
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Štátny pedagogický ústav

IČO
30807506
Sídlo
Pluhová 8, 83000 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.05.2009 - 06.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť