Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-031/2010/0008
Názov:
Kontrola plnenia daňových príjmov štátneho rozpočtu SR za rok 2009, zavedenia systému VIES II a kontrola plnenia opatrení
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť