Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-027/2010/0004
Názov:
Kontrola plnenia opatrení z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami, nakladania s majetkom vrátane správy a vymáhania pohľadávok Slovenskej konsolidačnej, a.s., Bratislava vykonanej v roku 2007
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Slovenská konsolidačná, a.s.

IČO
35776005
Sídlo
Cintorínska 21, 81499 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

neuvedené
Späť