Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-029/2018/1060
Názov:
Kontrola prijatých opatrení v rámci kontrolnej akcie Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 - 2020
Účel kontrolnej akcie:
Skontrolovať súlad vyhlásených výziev so zákonom č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európsk
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Pôdohospodárska platobná agentúra

IČO
30794323
Sídlo
Hraničná 12, 81526 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017-2018
Stav kontroly
Ukončená

Výskumná agentúra

IČO
31819494
Sídlo
Hanulova 5/B, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená
Späť