Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-028/2018/1020
Názov:
Stanovisko k návrhu rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade S
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2019
Termín kontroly
23.09.2018 - 04.11.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť