Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-029/2008/0015
Názov:
Kontrola dodržiavania plnenia rozpočtu a majetková pozícia organizácie za rok 2007 (finančná kontrola)
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

IČO
00156582
Sídlo
Matúškova 21, 83316 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
09.11.2008 - 13.01.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť