Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-028/2009/0012
Názov:
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami vykonanými NKÚ SR
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO
00686832
Sídlo
Mlynské Nivy 44/a, 82715 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.11.2009 - 10.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

Slovenský pozemkový fond

IČO
17335345
Sídlo
Búdková 36, 81715 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.11.2009 - 10.12.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť