Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-075/2009/0013
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu vo vybraných Krajských úradoch životného prostredia
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Krajský úrad životného prostredia v Banskej Bystrici

IČO
37949900
Sídlo
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 97405 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.05.2009 - 01.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Krajský úrad životného prostredia v Bratislave

IČO
30794692
Sídlo
Karloveská 2, 84219 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
24.05.2009 - 07.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne

IČO
37916351
Sídlo
Hviezdoslavova 3, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2009 - 09.07.2009
Stav kontroly
Ukončená

Krajský úrad životného prostredia v Žiline

IČO
37906321
Sídlo
Námestie Ľ. Štúra 3, 01001 Žilina
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
25.05.2009 - 08.07.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť