Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-071/2009/0008
Názov:
Kontrola spôsobu vyrubovania dane z príjmov právnických osôb a dane z pridanej hodnoty
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Banská Štiavnica

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.09.2009 - 04.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Bytča

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.09.2009 - 11.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Bánovce nad Bebravou

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.09.2009 - 03.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Dolný Kubín

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
15.09.2009 - 25.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Dubnica nad Váhom

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.09.2009 - 28.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Dunajská Streda

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
17.09.2009 - 26.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Galanta

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.11.2009 - 10.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Gelnica

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
28.09.2009 - 17.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Krupina

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.09.2009 - 03.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Senica

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.09.2009 - 17.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Sereď

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.09.2009 - 17.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Sládkovičovo

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.11.2009 - 10.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Snina

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
10.09.2009 - 26.10.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Svit

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
18.10.2009 - 02.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Veľké Kapušany

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
02.11.2009 - 02.12.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Šaľa

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.09.2009 - 01.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Štúrovo

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
08.09.2009 - 30.11.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť