Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-069/2009/0006
Názov:
Kontrola plnenia opatrení z kontroly postupu správcu dane pri správe, kontrole a vymáhaní dane z motorových vozidiel a overenie správnosti a včasnosti prevodu výnosu dane do rozpočtov VÚC vykonanej v I. polroku 2007
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

DÚ Bardejov

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.05.2009 - 25.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Bratislava II

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.05.2009 - 25.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Bratislava III

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.05.2009 - 18.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Brezno

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
11.05.2009 - 28.05.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ II Nitra

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
03.05.2009 - 28.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Košice III

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.05.2009 - 02.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Piešťany

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
19.05.2009 - 23.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Prešov II

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
04.05.2009 - 24.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Čadca

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
27.05.2009 - 29.06.2009
Stav kontroly
Ukončená

DÚ Žilina I

IČO
00634816
Sídlo
Nová 13, 97504 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
06.05.2009 - 23.06.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť