Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-066/2009/0003
Názov:
Kontrola postupov a finančného plnenia Ministerstva financií SR pri realizácii projektu zavedenia jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
Termín kontroly
26.07.2009 - 29.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť