Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-041/2017/1140
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a majetkom vo vybraných subjektoch územnej samosprávy
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s verejnými
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Späť