Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2021 KA-016/2021/1062 Využívanie prostriedkov Environmentálneho fondu
2019 KA-014/2019/1032 Využívanie služobných bytov vo vlastníctve SR
2022 KA-022/2022/1032 Využívanie systému eHealth
2019 KA-027/2019/1140 Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík
2020 KA-006/2020/1140 VÚC - využívanie finančných prostriedkov a majetku
2021 KA-010/2021/1090 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2015 KA-017/2015/1040 Výdavky na technickú pomoc v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013.
2023 KA-025/2023/1032 Zabezpečenie krízového riadenia štátu počas krízových stavov
2018 KA-037/2018/1060 Zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji medzi prístavmi Vojka a Kyselica
2017 KA-033/2017/1030 Zabezpečenie výkonu predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie v roku 2016
2020 KA-002/2020/1061 Zabezpečovanie služieb Slovenskou poštou
2019 KA-025/2019/1061 Zabezpečovanie služieb v externom prostredí v ŽSR
2020 KA-015/2020/1110 Zadlženosť miestnej územnej samosprávy a rozpočtová zodpovednosť
2023 KA-020/2023/1110 Zelená infraštruktúra v mestách a obciach
2020 KA-019/2020/1090 Zhodnotenie finančného riadenia kapitoly Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
2021 KA-017/2021/1090 Zmluvné vzťahy a efektívnosť poskytovania verejných služieb mestskými časťami mesta Košice
2021 KA-006/2021/1031 Zmluvné vzťahy v RTVS
2022 KA-026/2022/1140 Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19
2024 KA-017/2024/1100 Zrušenie štátneho podniku - Agroinštitút Nitra, štátny podnik
2021 KA-007/2021/1061 Zvyšovanie bezpečnosti na železničných priecestiach