Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2015 KA-058/2015/1050 Stanovisko NKÚ SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR
2013 KA-046/2013/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2014
2014 KA-023/2014/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2015
2012 KA-040/2012/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013
2013 KA-041/2013/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2012
2014 KA-040/2014/1050 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu SR k návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2013
2016 KA-028/2016/1030 Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu rozpočtu vo vybraných kapitolách na rok 2017.
2018 KA-028/2018/1020 Stanovisko k návrhu rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019
2019 KA-037/2019/1026 Stanovisko k návrhu rozpočtu verejnej správy a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020
2016 KA-032/2016/1050 Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2017.
2020 KA-020/2020/1026 Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2021
2021 KA-014/2021/1026 Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2022
2013 KA-028/2013/1030 Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu vybraných kapitol a ďalších subjektov verejnej správy na rok 2014.
2018 KA-027/2018/1020 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2017
2019 KA-031/2019/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2018
2016 KA-017/2016/1050 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2015.
2020 KA-021/2020/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2019
2021 KA-013/2021/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2020
2024 KA-016/2024/1026 Stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2023
2015 KA-013/2015/1050 Stav a vývoj realizácie zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov prostredníctvom programu UNITAS k 30.06.2015 a kontrola opatrení na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou.