Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2023 KA-043/2023/1063 Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina
2024 KA-014/2024/1060 Príprava a realizácia priemyselných parkov v Rimavskej Sobote a Valalikách
2022 KA-036/2022/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023
2023 KA-047/2023/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024
2022 KA-034/2022/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2021
2023 KA-001/2023/1026 Príprava stanoviska k návrhu štátneho záverečného účtu za rok 2022
2015 KA-018/2015/1130 Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb.
2016 KA-046/2016/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020.
2017 KA-004/2017/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 II.
2018 KA-003/2018/1060 Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 III.
2022 KA-013/2022/1031 Register právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
2018 KA-006/2018/1060 Regulácia v elektroenergetike
2020 KA-005/2020/1120 Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
2021 KA-019/2021/1120 Rekonštrukcie, opravy a údržba mostov na cestách I. triedy
2022 KA-017/2022/1033 Rizikové pohľadávky štátnych finančných inštitúcií
2023 KA-002/2023/1140 Rozhodnutia obcí a miest v elektronickej podobe
2015 KA-078/2015/1140 Rozpočet, čerpanie verejných prostriedkov a použitie majetku v okresných mestách
2019 KA-028/2019/1140 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
2020 KA-024/2020/1090 Rozšírenie kapacít predškolských zariadení
2023 KA-044/2023/1110 Sankčný systém v oblasti povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla