Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2018 KA-009/2018/1060 Politika lesného hospodárstva v mestských a obecných lesoch
2020 KA-001/2020/1130 Politika strategickej energetickej bezpečnosti v oblasti núdzových zásob ropy a ropných výrobkov
2023 KA-023/2023/1120 Poplatok za rozvoj v samospráve
2022 KA-016/2022/1031 Portály a systémy v Centre vedecko-technických informácii Slovenskej republiky
2015 KA-067/2015/1050 Poskytovanie dotácií z rozpočtovej kapitoly Všeobecná pokladničná správa
2022 KA-003/2022/1110 Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi
2018 KA-032/2018/1110 Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov
2016 KA-019/2016/1050 Postup správcu dane pri výbere daňových licencií právnických osôb.
2015 KA-068/2015/1050 Postup správcu dane v procese postupovania dočasne nevymožiteľného daňového nedoplatku na spoločnosť Slovenskú konsolidačnú, a. s. v rokoch 2012 až 2014
2021 KA-039/2021/1090 Používanie verejných prostriedkov a nakladanie s majetkom v zoologických záhradách
2024 KA-012/2024/1100 Predbežná štúdia - Analýza systému vnútornej kontroly zabezpečovanej HK "HK II.".
2024 KA-025/2024/1140 Predbežná štúdia - Dopravná chudoba
2023 KA-014/2023/1130 Predbežná štúdia - Hluk v životnom prostredí
2023 KA-012/2023/1062 Predbežná štúdia - Integrovaný dopravný systém verejnej osobnej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji.
2023 KA-009/2023/1120 Predbežná štúdia - Nájomné bývanie
2023 KA-021/2023/1130 Predbežná štúdia - Pripravenosť SR na využívanie geotermálnej energie.
2024 KA-015/2024/1060 Predbežná štúdia - Slovenská inšpekcia životného prostredia
2023 KA-024/2023/1120 Predbežná štúdia - Stratégie v oblasti mládeže
2018 KA-012/2018/1030 Predbežná štúdia - Systém sociálneho a dôchodkového zabezpečenia na Slovensku
2023 KA-051/2023/1062 Predbežná štúdia - Zdravotná prevencia a podpora zdravia