Aktuálne kontroly NKÚ SR

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Rok Číslo KA Názov KA
2007 KA-045/2007/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obci
2008 KA-065/2008/0004 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v okresných mestách
2011 KA-071/2011/0012 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
2009 KA-007/2009/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy
2011 KA-079/2011/0009 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
2011 KA-078/2011/0009 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
2011 KA-067/2011/0011 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov, inštitúcií verejnej správ
2014 KA-058/2014/1080 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch štátnej správy a územnej samosprávy.
2007 KA-068/2007/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy
2013 KA-042/2013/1080 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestských častiach Bratislavy.
2008 KA-050/2008/0005 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Košického samosprávneho kraja
2008 KA-068/2008/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Nitrianskeho a Trnavského samosprávneho kraja
2008 KA-054/2008/0004 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách Prešovského samosprávneho kraja
2008 KA-051/2008/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom vo vybraných mestách a obciach vo vzťahu k príspevkovým organizáciám v ich zriaďovateľskej pôsobnosti
2007 KA-069/2007/0001 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom zriaďovateľov vo vybraných Domovoch sociálnych služieb a Domovoch dôchodcov
2012 KA-047/2012/1030 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a kontrola plnenia prijatých opatrení
2008 KA-048/2008/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom ústrednej správy, vo fondoch sociálneho poistenia a fondoch zdravotného poistenia
2014 KA-028/2014/1050 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v DataCentre
2007 KA-031/2007/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu v rezorte Ministerstva financií SR
2008 KA-061/2008/0003 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja