OPIS

Operačný program informatizácia spoločnosti

OPIS

Užitočné odkazy:
www.opis.gov.sk
www.nsrr.sk
www.informatizacia.sk

Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR

Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické služby

 

OP ZaSI

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

ESF logo  ZaSI logo

Užitočné odkazy:
www.esf.gov.sk