Profil verejného obstarávateľa

Najvyšší kontrolný úrad SR ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Profil verejného obstarávateľa na webom sídle ÚVO