Prínosy investícií do odkanalizovania

Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky preverujú a analyzujú efektívnosť prostriedkov vynaložených na odkanalizovanie v rámci Operačného programu Životné...

Opodstatnenie výkonu stáleho daňového dozoru v daňovom sklade na lieh

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolnú akciu zameranú na zhodnotenie hospodárnosti a efektívnosti opodstatnenia výkonu stáleho daňového dozoru zamestnancami colného úradu...

Zatepľovanie bytových domov

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva kontrolu zameranú na dodržiavanie podmienok pri poskytovaní finančných prostriedkov na podporu bývania, konkrétne prostriedkov na zatepľovanie...

Hospodárenie Kancelárie verejného ochrancu práv

UKONČENÁ Mimoriadnu kontrolnú akciu zaradenú do plánu kontrolnej činnosti na rok 2016 Najvyšší kontrolný úrad SR realizuje aj v Kancelárii verejného ochrancu práv. Kontrolóri sa...

Verejné financie v krajských mestách

Najvyšší kontrolný úrad SR kontroluje stav verejných financií a majetku v krajských mestách Žilina, Trnava, Prešov, Trenčín, Banská Bystrica, Nitra, Košice, ako aj v Bratislave....

Zavedenie a využívanie elektronického systému monitoringu osôb

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR spúšťa kontrolu na Ministerstve spravodlivosti SR, ktorej cieľom je preveriť zavedenie a využívanie elektronického monitoringu odsúdených...

Druhá etapa kontroly zdravotníckych zariadení

UKONČENÁ 2. ETAPA Najvyšší kontrolný úrad SR pokračuje v prierezovej kontrole zdravotníckych zariadení, pričom aktuálne prebieha už jej druhá etapa. Kontrolóri aktuálne preverujú...

Hospodárenie a ochrana aktív Ústredného portálu verejnej správy

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolu v Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby, ktorej zámerom je preveriť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych...

Hospodárenie a plnenie opatrení okresných miest

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR realizuje kontrolu hospodárenia s verejnými financiami, nakladania s majetkom v okresných mestách, a zároveň vyhodnocuje plnenie...

Hospodárenie a ochrana práv detí v detských domovoch

PREDBEŽNÁ ŠTÚDIA UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva kontrolu hospodárenia a vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí v detských domovoch. Jej zámerom je skontrolovať...

Hospodárenie verejnoprávnych inštitúcií v oblasti médií a audiovízie

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR aktuálne vykonáva kontrolu zameranú na hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v oblasti médií...

Odstraňovanie environmentálnych záťaží

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR uskutočňuje kontrolu na Ministerstve životného prostredia SR, ktorej predmetom je preveriť vynakladanie finančných prostriedkov pri odstraňovaní...

Úrad kontroluje hospodárenie ďalších mestských častí Bratislavy

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR pokračuje v kontrolnej akcii v mestských častiach hlavného mesta Bratislavy, ktorej cieľom je preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami...

Podpora cestovného ruchu z európskych zdrojov

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR v rámci kontrolnej akcie Podpora cestovného ruchu na Slovensku z finančných prostriedkov Európskej únie spúšťa kontrolu v Slovenskej...

Systémová kontrola zdravotníctva

UKONČENÁ 1. ETAPA Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) spustil systémovú kontrolu zdravotníctva zameranú na fungovanie zdravotníckych zariadení. Cieľom kontroly je nielen preveriť dodržiavanie...

Hospodárenie mestských častí hlavného mesta Bratislavy

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolnú akciu v mestských častiach hlavného mesta Bratislavy, ktorej cieľom je preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami...

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v samospráve

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR začal s kontrolou správnosti vedenia účtovníctva, rozpočtového hospodárenia, ako aj vnútorného kontrolného systému v obciach Lúky, Čavoj, Kostolná...

Hospodárenie bratislavskej mestskej časti Ružinov

UKONČENÁ Kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami spustil Najvyšší kontrolný úrad SR v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Úrad preverí rozpočet mestskej časti, výsledky...

Hospodárenie Slovenskej konsolidačnej

UKONČENÁ Kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR začali s kontrolou výsledkov hospodárenia Slovenskej konsolidačnej, a. s. za roky 2013 a 2014 so zameraním na hospodárenie...

Evidencia pozemkov obcí

UKONČENÁ Najvyšší kontrolný úrad SR v nedávno spustenej kontrolnej akcii preveruje evidenciu a nakladanie s pozemkami obcí so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných...
— 20 Položiek na stránku
Ukazujem 21 - 40 z 57 výsledkov.