Prebiehajúce kontroly

Späť

Zmluvné vzťahy ŽSR

UKONČENÁ – Najvyšší kontrolný úrad SR kontrolou zabezpečovania služieb v externom prostredí v Železniciach Slovenskej republiky zhodnotil opodstatnenosť zmluvných vzťahov vo vybraných oblastiach služieb, vrátane preverenia kvality dodaného predmetu zmluvy zo strany ŽSR a postupu jeho ďalšieho využitia. Predmetom kontroly bolo čerpanie finančných prostriedkov, zmluvné vzťahy a vnútorný kontrolný systém spoločnosti.

Kontrola potvrdila riziká, ktoré na začiatku NKÚ SR identifikoval. ŽSR za štyri kontrolované roky zaplatili za externé služby vyše 25 miliónov eur, uzatvorili viac ako 1 150 zmlúv s externými spoločnosťami.

Zistila tiež porušenie zákona o účtovníctve, keď ŽSR uhradili faktúru za služby, ktorých vykonanie nevedeli kontrolórom preukázať. Kontrolóri upozornili, že ŽSR mali využiť svojich vlastných zamestnancov, ktorí by samostatne vypracovali zadanie a nie aby si ich zamestnávateľ objednal externe. Rástla by tak odbornosť zamestnancov, ktorá v opačnom prípade klesá.

Záverečná správa (pdf, 714 kB)