Prebiehajúce kontroly

Späť

Zber komunálneho odpadu – predbežná štúdia

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vypracúva predbežnú štúdiu ku kontrole efektívnosti a účinnosti zberu komunálneho odpadu v obciach SR. Kontrola bola do plánu navrhnutá z dôvodu nízkej účinnosti plnenia cieľov v odpadovom hospodárstve vychádzajúcich z európskej smernice o odpadoch. Stanovené ciele má Slovensko povinnosť splniť ako členská krajina EÚ do roku 2020. V porovnaní s ostatnými členskými štátmi nám patrí jedno z posledných miest.