Prebiehajúce kontroly

Späť

Zavedenie a využívanie elektronického systému monitoringu osôb

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR spúšťa kontrolu na Ministerstve spravodlivosti SR, ktorej cieľom je preveriť zavedenie a využívanie elektronického monitoringu odsúdených a obvinených osôb pri ukladaní alternatívnych trestov. Ide o mimoriadnu kontrolnú akciu, ktorú úrad zaradil do Plánu kontrolnej činnosti na rok 2016. Kontrolóri preveria proces zavedenia a realizácie elektronického systému monitorovania osôb prostredníctvom elektronických náramkov. Zároveň budú analyzovať a vyhodnocovať prínosy elektronického systému monitorovania osôb (zníženie nákladov na výkon trestu, zníženie recidívy trestaných, zvýšenie bezpečnosti občanov). NKÚ sa zameria na obdobie rokov 2015 a 2016.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.