Prebiehajúce kontroly

Späť

Zatepľovanie bytových domov

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva kontrolu zameranú na dodržiavanie podmienok pri poskytovaní finančných prostriedkov na podporu bývania, konkrétne prostriedkov na zatepľovanie bytových domov v období rokov 2014 až 2015. Kontrolóri u 40 kontrolovaných subjektov hodnotia systém poskytovania podpory na zatepľovanie bytových domov, fungovanie riadiacich a kontrolných systémov, transparentnosť poskytovania podpory vybraným žiadateľom a dosiahnutie úspor energie po realizácii projektu zateplenia.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.