Prebiehajúce kontroly

Späť

Zabezpečenie SK PRES 2016

UKONČENÁ

Kontrolóri NKÚ SR realizujú kontrolu zameranú na zabezpečenie výkonu slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. V rámci kontroly sa sústreďujú na nastavenie procesu prípravy, organizácie, realizácie predsedníctva, preverujú významné rozpočtové položky na obstaranie tovarov, prác a služieb financovaných z medzirezortného programu 04D – SK PRES 2016, ktoré boli čerpané v rámci tohto projektu. Taktiež sa zameriavajú na súlad jednotlivých opatrení s platnou legislatívou, napríklad v súvislosti so zverejňovaním informácií, realizáciou verejného obstarávania a pod. Úrad kontroluje aj to, ako boli projektované jednotlivé kultúrno-spoločenské podujatia, či boli následne v procese prípravy menené a prečo.

Záverečná správa ku kontrole.