Prebiehajúce kontroly

Späť

Využívanie služobných bytov vo vlastníctve SR

UKONČENÁ - Účelom kontroly bude preveriť hospodárnosť a efektívnosť nakladania s majetkom štátu v oblasti služobných bytov v rezortoch ministerstva vnútra a ministerstva obrany.