Prebiehajúce kontroly

Späť

Uzatváranie zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo VšZP

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu činnosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Rozhodnutie o mimoriadnej kontrole vydal predseda NKÚ SR Karol Mitrík na základe už dlhodobo pripravovanej systémovej kontroly zdravotníctva v roku 2016 zo strany NKÚ SR. Z hľadiska vecného a efektívneho zamerania akcie kontrolóri preverujú reprezentatívnu vzorku zmluvných vzťahov medzi poisťovňou a štátnymi i neštátnymi poskytovateľmi laboratórnej diagnostiky, počítačovej tomografie, elektromyografie či RTG vyšetrení.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.