Prebiehajúce kontroly

Späť

Úrad kontroluje hospodárenie ďalších mestských častí Bratislavy

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR pokračuje v kontrolnej akcii v mestských častiach hlavného mesta Bratislavy, ktorej cieľom je preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom subjektov územnej samosprávy. Kontrolóri sa zameriavajú na rozpočet mestských častí, výsledky rozpočtového hospodárenia, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladanie s majetkom mestskej časti ako aj vnútorný kontrolný systém. Kontrola sa v týchto dňoch spúšťa v mestských častiach Karlová Ves a Nové Mesto. Vo februári a v marci bola kontrola otvorená v dvoch mestských častiach – v Ružinove a v Čunove.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.