Prebiehajúce kontroly

Späť

Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v samospráve

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR začal s kontrolou správnosti vedenia účtovníctva, rozpočtového hospodárenia, ako aj vnútorného kontrolného systému v obciach Lúky, Čavoj, Kostolná – Záriečie, Malženice, Uhrovec, Hradište pod Vrátnom, Moča, Jaklovce, Rešica, Očová, Gemerské Dechtáre, Orovnica, Bielovce, Hronovce, Sedliská, Lesnica, Rokytovce. V ďalšej etape spustil NKÚ kontrolu v obciach Vydrany, Helcmanovce, Luhyňa, Blatná na Ostrove, Záhradné, Luhyňa. Kontrolóri preveria, či činnosti súvisiace s dosahovaním príjmov a čerpaním výdavkov boli v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a či informácie zverejnené vo vybraných účtovných a finančných výkazoch poskytujú správne a dostatočné informácie o skutočnom stave dosiahnutých príjmov a čerpaných výdavkov vrátane návratných zdrojov financovania.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.