Prebiehajúce kontroly

Späť

Účinnosť zavedenia REPAS-u

UKONČENÁ - Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu zameranú na účinnosť zavedenia projektu REPAS pri uplatňovaní uchádzačov o zamestnanie. Kontrolóri preverujú Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR a osem úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci všetkých krajov. Kontrolované obdobie predstavujú roky 2014 až 2016.

Záverečná správa z kontroly (pdf)