Prebiehajúce kontroly

Späť

Účinnosť komunálnych služieb

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR ako jednu z prvých v roku 2016 otvoril kontrolnú akciu Účinnosti komunálnych služieb, ktorej predchádzalo vypracovanie predbežnej štúdie. Prostredníctvom nej kontrolóri preveria a zhodnotia účinnosť verejných prostriedkov použitých na komunálne služby v 34 vybraných obciach. Zamerajú sa na programové dokumenty, správnosť ich zostavovania, kontrolu zabezpečovania komunálnych služieb, plnenie zámerov a cieľov v tejto oblasti ako i spokojnosť obyvateľov s poskytovanými službami. Kontrola bola spustená v obciach Malinovo, Lozorno, Chorvátsky Grob, Gajary, Smolenice, Banka, Tomášov, Zohor, Lovinobaňa, Nová Baňa, Valaliky, Seňa, Gemerská Poloma, Čečejovce, Zvolenská Slatina, Maňa, Jelka, Dolná Krupá, Moravské Lieskové, Lednické Rovne, Spišský Štvrtok, Ľubica, Hanušovce nad Topľou, Jelšava, Maňa, Palárikovo, Veľké Uherce, ako aj v meste Bojnice.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.