Prebiehajúce kontroly

Späť

Tretia etapa kontroly zdravotníckych zariadení

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje už tretiu etapu prierezovej kontroly zameranej na zdravotnícke zariadenia. Kontrolóri aktuálne preverujú dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami a majetkom vybraných zdravotníckych zariadení v rámci rokov 2011 až 2015.

Čiastková správa z 3. etapy kontrolnej akcie.

Záverečná správa zo všetkých etáp kontroly zdravotníckych zariadení.