Prebiehajúce kontroly

Späť

Teplo pre školy

UKONČENÁ – Kontrolný tím NKÚ SR preveril najväčší GES projekt vo verejnom sektore na Slovensku. Realizuje sa na školách a školských zariadeniach, ktoré zriaďuje Košický samosprávny kraj, od roku 2012. Cieľom bolo zefektívniť energetické hospodárstvo. Jedným z opatrení, ktoré štátom majú pomôcť pri znižovaní emisií skleníkových plynov a zvyšovaní podielu obnoviteľných zdrojov energie je GES -  Garantovaná energetická služba – poskytovanie energetických služieb

zo zárukou. Účelom kontrolnej akcie bolo zlepšenie energetického hospodárenia a efektívnosti využívania verejných financií, ako aj poukázanie na dobrú, prípadne zlú prax pri využívaní GES projektov vo verejnom sektore.

Kontrolovaný GES projekt NKÚ SR nepovažuje za príklad dobrej praxe. Zmluvné parametre a vzťahy v rámci projektu sa nastavili netransparentne, nejasne, nevyvážene a bez zadefinovania jasných pravidiel.

Záverečná správa (pdf, 447kB)