Prebiehajúce kontroly

Späť

Systémové poruchy bytových domov

Prebieha kontrola hospodárenia s poskytnutými dotáciami na odstránenie systémových porúch bytových domov.