Prebiehajúce kontroly

Späť

Systémová kontrola zdravotníctva

UKONČENÁ 1. ETAPA

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) spustil systémovú kontrolu zdravotníctva zameranú na fungovanie zdravotníckych zariadení. Cieľom kontroly je nielen preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, kontrolóri sledujú aj efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť vynaložených prostriedkov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. V priebehu 24 mesiacov NKÚ preverí viac ako 40 zdravotníckych zariadení – fakultné, univerzitné, detské nemocnice, centrá pre liečbu drogových závislostí, špecializované ústavy, nemocnice spadajúce pod vyššie územné celky, pod mestá ako aj samotné ministerstvo zdravotníctva. V prvej etape prebehne kontrola vo fakultných nemocniciach v Nitre, Banskej Bystrici, Prešove, Nových Zámkoch, Trenčíne, Žiline, Trnave a v univerzitných nemocniciach v Bratislave a Košiciach.

Čiastková správa k 1. etape kontrolnej akcie.