Prebiehajúce kontroly

Späť

Štátne podniky rezortu pôdohospodárstva

UKONČENÁ – NKU SR pokračoval v posudzovaní  efektívnosti, hospodárnosti a účinnosti systému riadenia a správy štátom vlastnených obchodných spoločnosti rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR kontrolou na ministerstve a v štátnych podnikoch Agroinštitút, Agrokomplex, Národný žrebčín Topoľčianky, Plemenárske služby a Závodisko.

Účelom kontrolnej akcie bolo poukázať na hospodárenie s majetkom a majetkovými právami štátu v správe vybraných štátnych podnikov kapitoly MPRV SR, identifikovať príčiny stratového hospodárenia a finančných problémov štátnych podnikov a zároveň odporúčaniami prispieť k zlepšeniu hospodárenia a fungovania štátnych podnikov. Predmetom kontroly bola analýza vývoja štátnych podnikov, zhodnotenie ekonomických ukazovateľov, hospodárenia s majetkom a majetkovými právami v správe štátnych podnikov, vedenie  účtovníctva  účtovné závierky, vnútorný kontrolný systém.

Záverečná správa (pdf, 710 kB)