Prebiehajúce kontroly

Späť

Služby e-Gov obcí a miest do 20-tisíc obyvateľov

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky realizuje kontrolu eGovernmentu a informačných systémov v rámci 65 obcí a miest do 20-tisíc obyvateľov. Kontrolóri chcú posúdiť efektívnosť verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie eGovernmentu, ako aj pripravenosť obcí a miest poskytovať tieto služby. Zároveň overujú vybrané otázky efektívnosti projektu DCOM.

Záverečná správa z kontrolnej akcie.