Prebiehajúce kontroly

Späť

Politika lesného hospodárstva v mestských a obecných lesoch

UKONČENÁ - NKÚ SR realizuje kontrolu, v rámci ktorej chce zistiť, či sa lesy obhospodarujú v súlade so zákonom o lesoch, či sa plnia úlohy a opatrenia vyplývajúce z Národného programu využitia potenciálu dreva SR a Národného lesníckeho programu SR  a či je zabezpečený systém náležitej starostlivosti pri obchodovaní s drevom v mestských a obecných lesoch.

Kontrolóri preverujú rok 2017 a s ním súvisiace obdobie v rámci 16 kontrolovaných subjektov, ako napríklad Lesotur s.r.o. v Starej Turej, Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o., OBECNÉ LESY Dobrá Niva, s.r.o., Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. či Služby obce Ľubica s.r.o.