Prebiehajúce kontroly

Späť

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti

UKONČENÁ

Najvyšší kontrolný úrad SR spustil kontrolu v spoločnostiach SmartChance, Vendea a občianskom združení OKRAJ v rámci kontrolnej akcie Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti. Kontrolóri úradu sa pri kontrole zamerajú na čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohodnutých podmienok a všeobecne záväzných právnych predpisov pri realizácii vybraných projektov konečnými užívateľmi.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.