Prebiehajúce kontroly

Späť

Plnenie príjmovej časti rozpočtov miest a obcí

UKONČENÁ

Prebieha kontrola 34 obcí a miest, ktorá je zameraná na plnenie príjmovej časti rozpočtov vybraných ukazovateľov daňových a nedaňových príjmov miest a obcí.

Záverečná správa ku kontrolnej akcii.